תודה רבה ליוסי היקר על הזמינות המיידית.
בהקפצה בערב שבת
קנית לקוח!

דוד שרעבי,